Thursday, February 28, 2008

Sexy Pick - Anna Higgie

Young, australian artist whose work i stummbled upon on myspace. You can buy most of her work directly from her site.
Anna Higgie - młoda, australijska artystka, którą odkryłam niedawno na myspace. Możecie kupić jej prace bezpośrednio z jej strony internetowej.
http://www.annahiggie.com/
Printed in Grafuck 3
Printed in Grafuck 3

No comments: